Legal

Disclaimer

Privacy verklaring
VitalSelect houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle vertrouwelijke informatie die via de website van VitalSelect wordt verstrekt valt onder deze privacy verklaring. Deze verklaring is niet van toepassing op gegevens die VitalSelect op enige andere wijze verzamelt. VitalSelect spant zich naar alle redelijkheid in alle verkregen informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hier omschreven. VitalSelect behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen indien wijzigingen in beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Algemeen
Om de dienstverlening van onze website en diensten te optimaliseren houdt VitalSelect algemene gegevens bij. Zo wordt er gekeken naar het aantal bezoekers, het aantal inschrijvingen en het aantal opgevraagde pagina’s. De identiteit van de bezoeker is daarbij niet van belang.

Registratie
Om te reageren op een vacature op de website, heeft VitalSelect een aantal gegevens nodig. Een aantal gevraagde gegevens zijn verplicht om aan VitalSelect door te geven. VitalSelect gebruikt deze gegevens uitsluitend om u als werkzoekende onder de aandacht te brengen bij onze opdrachtgevers. Wij brengen u geanonimiseerd onder de aandacht bij onze opdrachtgevers. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden uw n.a.w. gegevens verstrekt.

Vragen of opmerkingen
U kunt contact met ons opnemen indien u vragen en of opmerkingen heeft ten aanzien van het privacybeleid van VitalSelect. U kunt daarnaast om inzage vragen van uw gegevens of om eventuele onjuistheden aan te geven, wijzigingen voor te stellen of het verzoek om verwijdering van gegevens door te geven. Wij verzoeken u daartoe een schriftelijk verzoek te doen via onderstaand post of mailadres.

VitalSelect
T.a.v. het management
Postbus 12947
1100 AX Amsterdam
management@vitalselect.nl

VitalSelect B.V. staat bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam ingeschreven onder nummer 62553437.

Algemene Voorwaarden VitalSelect Versie 7 februari 2017

Detacheringsopdrachten worden uitgevoerd door VitalProjects B.V. VitalProjects staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62553429.

Algemene Voorwaarden VitalProjects Versie 7 februari 2017

VitalProjects B.V. voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid. Bekijk het certificaat

VitalProjects B.V. is tevens VCU gecertificeerd. Bekijk het certificaat
Deel deze pagina
Volg ons op LinkedIn